Инструкция за употреба е предоставена от Таня и Пламен Пеневи от Сунгурларе. Скоро се надявам да имат и текстовия файл, за да е по-лесно четенето на текста.

Страница 1 Dexcom user manual page 1

Страница 2

Dexcom user manual page 2

Страница 3

Dexcom user manual page 3

Страница 4

Dexcom user manual page 4

Страница 5

Dexcom user manual page 5

Страница 6

Dexcom user manual page 6

Страница 7Dexcom user manual page 7

Страница 8

Dexcom user manual page 8

Страница 9

Dexcom user manual page 9

Страница 10

Dexcom user manual page 10

Страница 11

Dexcom user manual page 11

Страница 12

Dexcom user manual page 12