Всеки човек с диабет, имащ усложнения вследствие на заболяването , а именно диабетно стъпало, има възможност да получи ортопедични обувки и/или стелки от социалните служби  в неговия град.

На децата  до 18г могат да се предпишат –  по 1 чифт обувки на 6 месеца или 2 чифта на година с право две поправки , както и 4 чифта стелки за една година.

Над 18 г могат да се предпишат –  по 1 чифт на 12 месеца или два чифта за две години с право на две поправки, както и два чифта стелки за една година.

за справки : вижте този линк 

Какъв е редът  и необходимите документи :

 1. Взема се направление от личния лекар за ортопед с първично мнение за проблема
 2. Ортопедът насочва пациента към специализирана ЛКК комисия . Най добре е да се насочите към ортопед, който е член на такава комисия.
 3. Специализираната ЛКК издава протокол със становище за отпускане на парични средства за закупуване на обувки, стелки /при диабетно стъпало/ или и двете
 4. Важно е да намерите фирма , която предлага ортопедични обувки и стелки във вашия район  , занимаваща се с този вид дейност и лицензирана съответно към МТСП, съгласно Наредба 2 за медицинските изделия .
  Може да намерите фирмите на този линк , като търсите най отдолу обувки.  Ако се попълнят горните полета не излиза нищо като информация .Най-вдясно ако се кликне върху синята страничка, се отваря информацията за ттрговеца, съответно къде има магазини в страната, а на бялата страница с лупата – какви продукти предлага и какъв е техния код .
  Вземате проформа фактура  от избраната фирма за необходимите изделия, съответстващи на предписаното в ЛКК протокола.
 5. С протокола от ЛКК и проформа фактурата се подава Молба-декларация за отпускане на парична помощ за закупуване на обувки, стелки /при диабетно стъпало/ или и двете от Дирекция за социално подпомагане (ДСП) по местоживеене.
  Забележка : Оригиналът остава в социалните
 6. До 10 работни дни ( две седмици)  ще  бъде издадена Заповед за отпускане на социална помощ, като от ДСП до края на следващия месец ще  изплатят сумата в брой или по банкова сметка /по избор/.
 7. След това вземате изплатената сума и отивате във фирмата , за да си вземете обувките . Получавате оригинална фактура , която трябва да занесете в ДСП .  Важно е да се знае, че ако обувките се изработват по-мярка , срокът за изработка е три месеца, ако се забавят повече, ДСП издава възлагателно писмо и ставало сложно. Това го пиша , тъй като фирмата ,която аз бях избрала доста се моташе с моите обувки и ги дадоха в последния възможен ден на срока.