След изтичане на официалният срок на трансмитера сензора спира.
Това се случва около и след 100-ния ден.
След това xDrip не може да стартира сензор с оригиналният алгоритъм (Native Algorithm).
За да продължи да работи трансмитера до реално изчерпване на батерията, се налага да се занулят дните на работа на трансмитера.
Това става по следния начин:

Избирате спринцовката на основния екран, след това задържате върху микрофона, излиза поле за въвеждане на treatment и там пишете hard reset transmitter.

Изчаква се минимум 5 минути да се изпрати към трансмитера и нови 5 за да получите нула дни в системен статус.

След това стартирате нов сензор.

Ако не ви се чака два часа при стартиране на нов сензор може да изключите Native Algorithm от настройките и така ще действа като обикновен G5 – т.е. връщате часовника назад, получавате три четения и въвеждате калибрации.

Трансмитера е вече на нула дни и работи отново с xDrip.

След зануляване трансмитера може да работи и с официалното приложение, тъй като преди това дава съобщение за смяна на трансмитер.