Month: February 2018

Процедура по вземане на ортопедични обувки/стелки при диабетно стъпало/полиневропатия .

Всеки човек с диабет, имащ усложнения вследствие на заболяването , а именно диабетно стъпало, има възможност да получи ортопедични обувки и/или стелки от социалните служби  в неговия град….