Month: February 2022

Декском едно в България! обща информация , цени и особености при поръчката .

Доживяхме Декском да се предлага официално и в България . Това е факт от есента на 2021 година .  Сайтът е изцяло на български и макар, да има…